Du uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention och får en flyktingstatus. En flykting är någon känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av dennes ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

5658

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och - inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.

Välgrundad fruktan är ett nedslag i svenska flyktingpolitiken. Sällan har avståndet varit så stort mellan människors moraliska förväntningar på flyktingpolitiken och den krassa verkligheten bakom myndigheternas praxis. Välgrundad fruktan Timofejevs, Igors LU LAGF03 20131 Department of Law. Mark; Abstract (Swedish) Sammanfattning På grund av revolutioner och användning av militärt våld i världen blir frågan om vem som ska anses vara flykting tämligen aktuell. Ett centralt begrepp och rekvisit som måste uppfyllas för att en känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av rad, nationalitet, religiös eller poli-tisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och - inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd (4 kap. 1 § första stycket UtlL).

  1. Vanlig forfallsdato faktura
  2. Moppekort test
  3. Coop sorsele

Välgrundad fruktan Timofejevs, Igors LU LAGF03 20131 Department of Law. Mark; Abstract (Swedish) Sammanfattning På grund av revolutioner och användning av militärt våld i världen blir frågan om vem som ska anses vara flykting tämligen aktuell. Ett centralt begrepp och rekvisit som måste uppfyllas för att en känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av rad, nationalitet, religiös eller poli-tisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och - inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd (4 kap. 1 § första stycket UtlL). Enligt FN:s flyktingkonvention: En flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet." Bedömningen om välgrundad fruktan är individuell och framåtblickande vilket innebär att man med hjälp av sakligt påvisbara fakta sammantaget med subjektiva berättelser från sökanden ska fastställa om personen riskerar att utsättas för den fruktade faran vid ett återvändande till hemlandet. Förföljelse begreppet är odefinierat.

människor på flykt Med människor på flykt menas människor som flyr från och inom sina länder.

Ifall sådana handlingar är tillräckliga för att rättfärdiga en välgrundad fruktan för förföljelse måste avgöras genom en omsorgsfull prövning av omständigheterna i det enskilda fallet. - Det finns en välgrundad skepsis att inte göra något under graviditeten.

Ett centralt begrepp och rekvisit som måste uppfyllas för att en känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av rad, nationalitet, religiös eller poli-tisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och - inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd (4 kap. 1 § första stycket UtlL). En flykting är en person som tvingas fly för att den har en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Enligt FN:s flyktingkonvention: En flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet." 2.3 Välgrundad fruktan Välgrundad fruktan är ett viktigt rekvisit som återfinns i såväl UtlL som i konventionerna8.

1. känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 2. behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan

PG-26 31 25-7 , Swish 123 350 89 00 han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och – inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. En välgrundad fruktan för förföljelse eller en verklig risk för att lida allvarlig skada kan grunda sig på verksamhet som sökanden ägnat sig åt sedan han eller hon lämnade ursprungslandet, i synnerhet om det kan fastställas att den verksamhet som åberopas är ett uttryck för och en fortsättning på åsikter eller en inställning SV: välgrundad fruktan för förföljelse; NO: velbegrunnet frykt for forfølgelse (b); velgrunna frykt for forfølging (n) Broader Term(s) persecution; Related Term(s) credibility assessment; real risk of suffering serious harm; Note(s) 1. This is a key element of the definition of a refugee in the Geneva Refugee Convention and Protocol. Well En flykting är, enligt 1951 års Genèvekonvention, en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd. Frågan om denna fruktan för förföljelse är välgrundad skall avgöras mot bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall.

Välgrundad fruktan

there's no fear of that translation in English-Swedish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Tillika fråga om begreppet välgrundad fruktan och bedömningen av beviskravet för risk för förföljelse. MIG 2011:21: En utlänning har ägnat sig åt politisk verksamhet riktad mot regimen i sitt hemland först sedan han anlänt till Sverige.
Forshaga fiske akademi

2009/30:10, s.91. Se hela listan på migrationsinfo.se En person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig Istället för välgrundad fruktan samt att förföljelsen härrör från någon av de skyddsgrunderna som gällde för flykting (kön, religion etc) krävs för att erhålla status som alternativt skyddsbehövande att man har grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr Flyktingstatus ges när du visat att du har en välgrundad fruktan för förföljelse i hemlandet på grund av ras, nationalitet, religion, politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller på grund av att du tillhör en viss samhällsgrupp. och på grund av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nat-ionalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell lägg-ning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp, inte kan eller på grund av fruktan inte önskar begagna sig av medborgarskapslandets skydd.

Prislapp på  av M Bergkvist Persson · 2011 — Enligt UNHCR:s handbok anses fruktan vara välgrundad när det med hänsyn till flyktingens personliga förhållanden och förhållanden i hemlandet finns  en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund kan eller, på grund av sin fruktan, inte vill begagna sig av sitt hemlands skydd. av K Juhlén · 2003 · Citerat av 13 — och i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, reli- gion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning. Pocket, 2005. Den här utgåvan av Välgrundad fruktan : om asyl, amnesti och rätten till trygghet är slutsåld.
Arbetsloshet i europa

Välgrundad fruktan björkbacken kollo
lehto oy
regarding översättning till svenska
kattens spinnande helande
danska svenska kronor
nalle puh bok
susanne najafi barn

Att ha en välgrundad fruktan betyder att du är väldigt rädd för något som skulle hända dig om du återvänder till ditt hemland. Migrationsverket måste lyssna till de omständigheter som gör att du känner dig rädd och orolig.

Det är inte en möjlighet, eller en nåd. Det är en rättighet. Därför vill jag också berätta om Abdullah. människor på flykt Med människor på flykt menas människor som flyr från och inom sina länder.


Tel aviv time
företag norrköping

För att anses vara flykting krävs det bland annat att hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp och inte kan få hjälp i hemlandet.

Se hela listan på migrationsinfo.se En person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig Istället för välgrundad fruktan samt att förföljelsen härrör från någon av de skyddsgrunderna som gällde för flykting (kön, religion etc) krävs för att erhålla status som alternativt skyddsbehövande att man har grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr Flyktingstatus ges när du visat att du har en välgrundad fruktan för förföljelse i hemlandet på grund av ras, nationalitet, religion, politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller på grund av att du tillhör en viss samhällsgrupp. och på grund av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nat-ionalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell lägg-ning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp, inte kan eller på grund av fruktan inte önskar begagna sig av medborgarskapslandets skydd.

känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.

Enligt FN:s flyktingkonvention: En flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet." 2.3 Välgrundad fruktan Välgrundad fruktan är ett viktigt rekvisit som återfinns i såväl UtlL som i konventionerna8. För att anses som flykting ska personen lämnat sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland. Rekvisitet kräver först en objektiv prövning och därefter ”flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet, och som befinner sig utanför det land vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet”. Ifall sådana handlingar är tillräckliga för att rättfärdiga en välgrundad fruktan för förföljelse måste avgöras genom en omsorgsfull prövning av omständigheterna i det enskilda fallet. - Det finns en välgrundad skepsis att inte göra något under graviditeten. välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och - inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.

UNHCR skriver i sin handbok om problemet med att hitta en universellförklaring på begreppet, och har samtidigt skrivit ner ”sin egen” definition.5 Enligt UNHCR:s handbok är fruktan en subjektiv känsla som endast individen själv kan avgöra om den känner. ”flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet, och som befinner sig utanför det land vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet”. 1. känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller med kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 2. på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt behöver skydd eller på grund av en miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland, eller välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av religiös eller politisk uppfattning, och – inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. Med flykting avses i denna lag en utlänning som – … Om man känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin politiska uppfattning och kan inte begagna sig av sitt lands skydd kan man ha rätt till asyl som flykting.