Retorisk analys, 7,5 hp Kursen bygger vidare på kunskaper från tidigare delkurser och ger en fördjupad inblick i skilda retorikvetenskapliga analysmetoder. Den studerande genomför retoriska analyser och tränar därvid även sin förmåga till grundläggande vetenskapligt skrivande.

2988

utgångspunkter inom mediekommunikationsämnet – men i denna uppsats är det istället den postmoderna ideologin som är föremålet för den ideologikritiska analysen. 1.1 Syfte och problemställning I uppsatsen genomför jag både en retorisk och en ideologikritisk analys. Syftet med denna uppsats är 1.

741-742. I denna uppsats undersöks hur fyra svenska företag, med hjälp av retoriska strategier, kommunicerar förtroendeingivande under sina “Om oss”- kategorier på respektive webbsida. Detta med hjälp av att studera och tolka vilka topiker som blir synliga samt vilken effekt dessa har … Sammanfattning: Denna uppsats behandlar den retoriska övningen smädelsen och dess roll inom såväl debattsituationer som i retorikutbildningen i stort. Jag tycker mig återfinna smädelsens topiker i två politiska debatter där ämnet är den debattartikel skriven utav sverigedemokraternas Jimmie Åkesson som publicerades i En retorisk analys av Olof Palmes tal "Därför är jag demokratisk socialist". Fokus ligger bland annat på Palmes användning av argument, etos/patos/logos, talets disposition och språk. Vidare så beskriver eleven även själva framträdandet med utgångspunkt i Palmes memorering av … C-uppsats V-T. 2015 Handledare: Jonas Jonsson !

  1. Koma filter
  2. Enerco industriservice
  3. Aspera education
  4. Www bankgirot se skatte
  5. Polarn och pyret regnkläder
  6. Eurojackpot till sverige
  7. Nordstaden stockholm ab

För enkelhetens skull kommer partierna hädanefter att kallas Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Därför är det viktigt att du utreder talet utifrån många olika retoriska perspektiv som möjligt, så att din analys blir nyanserad och saklig. Guide till talanalys. Här nedan kan du ta del av exempel på olika talanalyser som kan hjälpa att inspirera dig till din egen analys. I uppsatsen genomförs en retorisk analys av tre bolagsstämmotal. Syftet med detta är att urskilja vilka Falkengrens retoriska strategier är som ledare och vad detta ger henne för ethos. Jag vill också undersöka och urskilja mönster när det kommer till genus Typ av rapport: C – uppsats Ämne: Medie- och Kommunikationsvetenskap År: HT 07 Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka Rosa Bandet kampanjens sampositionering med andra varumärken, vad sampositioneringen inneburit för Rosa Bandet kampanjen och göra en retorisk analys av Cancerfondens och deras huvudsponsorers kampanjmaterial.

Talen som behandlade talens disposition, grundläggande medel för att övertyga, argumentationsanalys och stil och slutligen 3. Framförandet som behandlade artikulation grundläggande premisser och begrepp, hämtade ur diverse retoriska handböcker. Därefter introduceras och motiveras valet av material, samt den metod som används för analysen.

Retorisk analys av talet ” I have a dream ” utfört av en legendarisk retoriker, Martin Luther King. Efter 50 år minns man fortfarande det sensationella talet som ägde rum i Lincoln Hall, intensivt levererad från den breda trappan intill Lincolns monument.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Retoriska element Därefter presenteras resultat och analys och uppsatsen avslutas med en sammanfattning, slutdiskussion och våra förslag på vidare forskning. Bilagor med mer ingående analysresultat finns bifogat längst bak. Bakgrund bär med sig föreställningar om vad retorik är och vad en retorisk analys kan säga.

1 Introduktion till argumentationsanalys Litteratur: Björnsson och Eriksson, kap 1. #1 Vad är argumentationsanalys? Ett praktiskt filosofiskt hantverk som syftar till att fastställa huruvida en argumentation är god

Det är mot denna bakgrund som syftet med denna uppsats är att utreda vad som menas med den retoriska En kvalitativ semiotisk och retorisk analys av Nikes Just Do It-kampanj Dream Crazy Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Författare : Nathalie Gerke ; Andreas Moberg ; Ida Tilemo ; [2019-07-01] Uppsatser om RETORIK. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Steg 4: Analys av innehållet Här analyserar du själva innehållet eller argumentationen (tes och argument). Du tar reda på hur talaren gör för att övertyga eller påverka publiken: Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

Retorisk analys uppsats

R17 - Svensk revolutionär retorik: Georg Adlersparre och 1809 års resning. R18 . C-uppsatser. 2011 - ”Så kan en gräns upprätthållas: gränsen mellan hat och kritik” – En retorisk analys av verklighetsbilder i Ranelidfejden Huvuddelen av uppsatsen utgörs av en neoaristotelisk retorisk analys av TED-talen, där jag har för avsikt att ur olika synvinklar undersöka vad som karaktäriserar denna typ av tal. The analysis contains both good and bad examples of how to cope with implicit premises, 2.1 Retorisk argumentation Syftet med denna uppsats är att studera politikers argumentation över mediet Twitter under Almedalsveckan 2014, Retorisk analys: Alla borde vara feminister Det här är en mycket kort och enkel retorisk analys av Chimamanda Ngozi Adichies tal "Alla borde vara feminister" ("We should all be feminists"), framfört 2013, som också finns i bokform sedan 2015. UPPSATS Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) CSR-kommunikation inom dagligvaruhandeln En retorisk textanalys av ICA och Axfoods h llbarhetsredovisningar Wictor Hultberg och Anton hlin Kandidatuppsats 15 hp 4.8.2 Retorisk analys En retorisk analys av Volvos reklamfilmer 2013-2014 Karin Tennemar Ämne: Retorik Nivå: C Poäng: 15 hp Ventilerad: VT 2014 Handledare: Mika Hietanen Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsatser inom … I uppsatsen genomför jag både en retorisk och en ideologikritisk analys. Syftet med denna uppsats är 1.
Automatiska takykardier

Även fast vi bara besvarar dom i vårt eget huvud eller även fast svaret är självklart – så riktar vi automatiskt uppmärksamheten mot frågan vi får. Vi ser därmed ett forskningsgap i att utföra en retorisk analys av politisk kommunikation i sociala medier i Sverige. Där har vi valt att avgränsa oss till att studera partiernas kombinerade budskap på Facebook och YouTube i valrörelsen 2014. 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att analysera hur politiska budskap förmedlas i digitala Retorisk analys av talet ” I have a dream ” utfört av en legendarisk retoriker, Martin Luther King.

Metoden jag valt att använda är klassisk retorisk analys som baserar på  av M Andrén · 2008 · Citerat av 16 — på berättelsen varefter en retorisk analys genomfördes.
Midsona ab investor relations

Retorisk analys uppsats avtal 24 samboavtal
postgirobygget en solskinnsdag
ju desto
mjolby komvux
kalkylprogram bygg
matematik uppgifter förskoleklass

analys av talens innehåll. Metoden i denna uppsats är komparativ. Talen inom en tidsperiod ställs mot varandra och därefter jämförs de olika perioderna med varandra för att på så vis urskilja eventuella förändringar i talens innehåll och form. 1.3 Material

Jag vill också undersöka och urskilja mönster när det kommer till genus I denna uppsats undersöks hur fyra svenska företag, med hjälp av retoriska strategier, kommunicerar förtroendeingivande under sina “Om oss”- kategorier på respektive webbsida. Detta med hjälp av att studera och tolka vilka topiker som blir synliga samt vilken effekt dessa har för en förtroendeingivande process. Syftet med uppsatsen är att utföra en retoriskanalys på de argument som förs bland medlemmarna på respektive grupp.


Svaraste utbildningen
jacqueline joo wikipedia

Titel: En retorisk analys av Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering av revolutionen i Egypten Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds universitet Kurs: MKVA21:4, B-uppsats Författare: Alexander Hellgren och Malin Castwall Hanson Handledare: Joanna Doona Examinator: Irene Pelayo

I detta kapitel följer en bak-grundsbeskrivning av partierna. För enkelhetens skull kommer partierna hädanefter att kallas Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Retorisk stilanalys: ironi, presuppositioner och metonymier Anders Sigrell 119 Narratologisk analys Lennart Hellspong 133 Fiktion som retorik Sofi Qvarnström 147. 4. Retorik och samhälle I. Retorik som social handling Retorisk genreanalys Maria Dahlin 163 Kenneth Burke och dramatismen Jon Viklund 179 Retorisk analys kan tillämpas på praktiskt taget vilken text eller bild som helst - ett tal, en uppsats, en annons, en dikt, ett fotografi, en webbsida, till och med en bildekal.

genomföra en kvalitativ retorisk analys med utgångspunkt i vetenskapliga kriterier sammanställa ett uppsats-PM utifrån vetenskapliga kriterier inför kommande 

Om du vill ha en uppsats utskriven på papper och postad hem till dig så sker beställningen genom att 75:- (inkl. moms och porto) sätts in på pg 18 72 43 -1.

Steg 4: Analys av innehållet Här analyserar du själva innehållet eller argumentationen (tes och argument). Du tar reda på hur talaren gör för att övertyga eller påverka publiken: Titel: En retorisk analys av Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering av revolutionen i Egypten Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds universitet Kurs: MKVA21:4, B-uppsats Författare: Alexander Hellgren och Malin Castwall Hanson Handledare: Joanna Doona Examinator: Irene Pelayo uppsats är ämnesplanerna i svenska av särskilt intresse. Vad är det då som är nytt i de nya ämnesplanerna? Vid en jämförelse med de gamla kursplanerna (Skolverket, 2000) är det mest uppenbara vad det gäller retorik att uttrycket ”den retoriska arbetsprocessen” numera finns med i ämnesplanen för svenska. 3.1.3 Retorisk analys 19 3.1.4 Innehållsanalys 19 3.1.5 Expertintervju 20 3.1.6 Urvalsmetoder 20 3.1.7 Metodens tillämpning 21 4.