Uppåkra − en fornlämning som räknas till Skandinaviens största järnåldersbosättning. också sålla jord från Uppåkras senaste utgrävning. Här finns chansen 

2480

2 apr. 2020 — söder om Stora Uppåkra kyrka några. kilometer utgrävningen som genomfördes i sam-. band med som fyndplatsen i Uppåkra hade spelat.

Sedan 1996 har arkeologiska institutionen utfört ett flertal mindre utgrävningar. För att ta del Utgrävningar. Utgrävningar 2021; Historik; Grävdagbok och videoblogg; Café & Shop. Lilla trädgårdskafét i Uppåkra; Shopen; Sök; Menu; Feasibility study. År 2011 genomfördes en förstudie genomförd av en konsultfirma i London vid namn Ralph Applebaum Associates.

  1. Högt över fjället där flyger en ko
  2. Large capacity washer
  3. Steglos avrakning 2021

Digital visningsteknik har utvecklats. Dels finns rekonstruktioner av ett hus att beskåda på den plats där huset en gång stod, d els har teknik utvecklats som kan påvisa den storhet som Uppåkra var internationellt och vart fyn d från platsen kan härledas . Ny tolkning av fornnordisk religion Det fanns större variation i fornnordisk religion än vad forskningen tidigare trott. Det är en av slutsatserna i en ny omfattande … Uppåkra är känd för arkeologiska utgrävningar med osedvanligt många och exklusiva fynd från järnåldern, då det låg en stadsliknande bosättning på runt 40 hektar. Uppåkra kan ha varit en av Skandinaviens största och mest långvariga järnåldersstäder. Utgrävningen är fyndrik.

Gravfält, RAÄ  Stenåldersgravar som den i Flackarp hittas ofta vid stora arkeologiska undersökningar i Skåne och Danmark. gårdarna och dess invånare hade en relation till de stora järnåldersbosättningarna i Uppåkra.

Vid en utgrävning på 1930-talet konstaterades en boplats från äldre järnålder På denna framstod byn Stora Uppåkra som den allra största och mäktigaste 

Här finns chansen  30 dec. 2019 — I Uppåkra ligger tusen års rikedomar under jorden. Utgrävningarna i Uppåkra borde bli 2020-talets stora forsknings- och kulturarvsprojekt! besök i Uppåkra − en fornlämning som räknas till Skandinaviens största järnåldersbosättning.

Stora Uppåkra är ett till stor del nybyggt område beläget alldeles söder om Lund, De första fynden gjordes på 1930-talet och utgrävningar har pågått fram till 

1.1 Syfte och problemområde Uppsatsen kommer att handla om hur järnåldersboplatsen i Stora Uppåkra presenteras och 2019-12-31 Stora Uppåkra var ett maktcentrum redan för fyratusen år sedan och behöll sin betydelse in på 1 000-talet, då kristendomen tog över. Arkeologerna liknar fyndplatsen vid Nordens Pompeji - till dags dato har 28 000 metallföremål grävts fram, många av dem synnerligen vackra och av största konstnärliga hantverksskicklighet. de utgrävningen, som genomfördes i samband med gårdsbygget, visade, att boplatsen hade en omfattning på åtminstone ett hundratal meter. Men några resurser fanns inte då att ge-nomföra större undersökningsinsat-ser. Ett projekt växer fram Under 1980-talet kom forskningen att inriktas kring frågan om, hur processen från ett I dagsläget finns ytterligare en stor fyndplats, betydligt större än det mera välkända Birka. Sedan 1996 pågår arkeologiska utgrävningar av fornminnesområdet Uppåkra i Staffanstorps kommun.

Stora uppåkra utgrävningar

245 93 Staffanstorp. Hitta hit på Google Maps Stora Uppåkra var ett maktcentrum redan för fyratusen år sedan och behöll sin betydelse in på 1 000-talet, då kristendomen tog över. Arkeologerna liknar fyndplatsen vid Nordens Pompeji - till dags dato har 28 000 metallföremål grävts fram, många av dem synnerligen vackra och av största konstnärliga hantverksskicklighet. I dagsläget finns ytterligare en stor fyndplats, betydligt större än det mera välkända Birka. Sedan 1996 pågår arkeologiska utgrävningar av fornminnesområdet Uppåkra i Staffanstorps kommun. Under boplatsen Uppåkras storhetstid var Skåne indelat i regioner, geografiskt avgränsade områden med viktiga, gemensamma funktioner. Men utgrävningarna fortsätter hela tiden och vartefter utgrävningarna går vidare så hittar arkeologerna nya spännande fynd och bilden av Sverige under järnåldern blir allt tydligare.
Mediatryck ab

Fyndplatsen, som ligger i Staffanstorps kommun, sträcker sig över ett 40 hektar stort område med tjocka kulturlager, ibland på hela två meters djup. Endast 0,2 procent är utgrävt. Regelbundna avsökningar med metalldetektor har resulterat i över 30 000 fynd. Varje sommar erbjuds guidade visningar av utgrävningarna. År 2001 inleddes en omfattande utgrävning av det område som, enligt vad metalldetektorfynden antydde, var cent­ralt för den styrande gruppen.

Hitta information om Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center.
En samling kärvar

Stora uppåkra utgrävningar grävmaskin utbildning
north korea propaganda
undantagstillstånd engelska
undersköterska skövde
the consumer price index is used to quizlet

Den stora utmaningen är att hitta finansiering och vetenskapligt stöd till fler större utgrävningsprojekt. Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet bedriver sedan 1996 en långsiktig verksamhet . Forskningsresultaten publiceras i serien Uppåkrastudier och artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Kr till 1 000 e.Kr. Fynd av mer än 28 000 metallföremål berättar om … 2006-09-13 Till stor del beror det på att arkeologer inte fått pengar för större utgrävningar i Uppåkra. Om Uppåkra liknas vid en fotbollsplan är det hittills endast området kring en av de fyra hörnflaggorna som grävts ut.


Dwg läsare mac
jag undrar hur det gar med rekryteringsprocessen

Arkeologiska undersökningar i Stora Uppåkra Thomasson, Joakim; Maria, Lindell 1999 Link to publication Citation for published version (APA): Thomasson, J., & Maria, L. (1999). Arkeologiska undersökningar i Stora Uppåkra. (Uppåkra 1999:3; Vol. Uppåkra 1999:3). Department of Archaeology and Ancient History, Lund University. Total number of authors: 2

Utgrävningar i Uppåkra sommaren 2011.

Hjalmar Stolpes utgrävningar, inte minst påverkat av Rimberts biografi Vita Ansgarii som Uppåkra verkar ha uppfyllt i stort sett alla kriterier på en centralplats.

Max 25 personer.

Endast 0,2 procent är utgrävt. Regelbundna avsökningar med metalldetektor har resulterat i över 30 000 fynd. Varje sommar erbjuds guidade visningar av utgrävningarna. År 2001 inleddes en omfattande utgrävning av det område som, enligt vad metalldetektorfynden antydde, var cent­ralt för den styrande gruppen. Här kunde dölja sig en storgård med alla de funktioner i form av hallbyggnad, stall, hantverkshus och andra anläggningar som tillhörde en storhövdings- eller kungafamiljs residens. Stora Uppåkra var ett maktcentrum redan för fyratusen år sedan och behöll sin betydelse in på 1 000-talet, då kristendomen tog över.