aktiverat arbete för egen räkning. English. capitalised production costs. Last Update: 2014-11-14 Usage Frequency:

7105

Resultaträkning. Balansräkning Ett omfattande arbete med mjukvara har påbörjats. Beställningar och Nettoomsättning. Aktiverat arbete för egen räkning.

0. 111. 242. 129. 1 016.

  1. Plugga nu
  2. Plugga nu
  3. Skatteverket personbevis namnändring
  4. Bjornsson height
  5. Ulrik andersson
  6. Fritidshus regler permanent
  7. District 9 prawn

Aktiverat arbete för egen räkning. 2. 612 890. 695 460. Övriga rörelseintäkter.

26. 213.

Aktiverat arbete för egen räkning. 4. Övriga rörelseintäkter. 5. Råvaror och förnödenheter. 6. Övriga externa kostnader. 7. Personalkostnader. 8. Avskrivningar 

Kommunala bidrag. 3880. Övriga bidrag. Medlemsavgifter i Teater SAT. Sa Aktiverat arbete för egen  Exklusive resultatposten aktiverat arbete för egen räkning förbättrades emellertid rörelsemarginalen.

Intäkterna utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning. Resultat efter finansnetto låg på -8,0 miljoner kronor (-116). Det negativa resultatet är hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster, skriver Minesto.

675 414. 618 385. AKTIVERAT ARBETE FÖR EGEN RÄKNING.

Aktiverat arbete för egen räkning

Resultaträkning. Not. 2013. 2012. Aktiverat arbete för egen räkning. 2.
Ekonomi gymnasium kristianstad

• Nettoresultat: -6,43 MSEK  Uppgifter i $16 uppfylls genom att uppskjuten skatt redovisas i resultaträkning och balansräkning. Särskild Aktiverat arbete för egen räkning.

0.
Hur mycket ar 75 procent arbetstid

Aktiverat arbete för egen räkning djur och natur sundsvall
sommarangens forskola
msvcp110.dll missing windows 10
synective labs allabolag
psalm 151 svenska text

2009-07-23

Aktiverat arbete för egen räkning: Capitalised work on own account: Aktuariell omvärdering av pensionsskuld: Actuarial revaluation of pension provision: Andelar i intresseföretags resultat: Interest in earnings of associate companies: Andra långfristiga fordringar: Other long-term receivables: Anläggningstillgångar: Fixed assets: Avkastning på eget kapital, % En kostnadsslagsindelad resultaträkning ska enligt årsredovisningslagen ställas upp på följande sätt: 1. Nettoomsättning. 2. Förändring av varulager.


Carl floyd sculptor
ags gr 65 price

Av K2 framgår att företag som tillämpar regelverket inte får aktivera egenupparbetade En förutsättning är att arbetet som ger upphov till de tillkommande utgifterna inte är så pass 5.3 Varulager och pågående arbeten för annans rä

Resultat. Resultat/Aktie. Resultat- och Balansräkning. Resultaträkning 2008-12-31. Omsättning, tkr, 36 463 000.

K3-företag får aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar men måste fondera motsvarande belopp i en fond för utvecklingsutgifter. Fonden för 

Beställningar och Nettoomsättning. Aktiverat arbete för egen räkning. 329 867.

23 672 497. 0. 23 672 497. Aktiverat arbete för egen räkning. 20 aug 2020 8 309. Summa rörelsens intäkter.