Ta pulsen på din ekonomistyrning - utveckla din effektivitet. Vi genomför löpande uppföljningar av de kommuner som genomfört undersökningen samt erbjuda alla övriga kommuner i Sverige att genomföra studier i vårt gemensamma projekt "Ta Pulsen och utveckla din effektivitet". Läs gärna igenom nedanstående beskrivning om "Ta Pulsen

3914

Kurs FEKK01 Examensarbete på kandidatnivå, 15 poäng. Författare Emma Almström, Rakel Kimhi, Morena Pavic & Martina Svensson Handledare Per Magnus Andersson & Olof Arwidi Nyckelord Espresso House, ekonomistyrning, styrning, strategi, ledningsfilosofi, organisation, styrmedel. Syfte

uppsatser om förslag till examensarbete inom ekonomistyrning. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Examensarbete Kandidatuppsats Företagsekonomi Ekonomistyrningens formella styrmedel Användandet av formella styrmedel i små och medelstora företag The formal control systems of management accounting The use of formal control systems in small and medium-sized enterprises Författare: Frida Dehlbom & Emelie Sundström Handledare: Carl Olsmats Kurs FEKK01 Examensarbete på kandidatnivå, 15 poäng. Författare Emma Almström, Rakel Kimhi, Morena Pavic & Martina Svensson Handledare Per Magnus Andersson & Olof Arwidi Nyckelord Espresso House, ekonomistyrning, styrning, strategi, ledningsfilosofi, organisation, styrmedel. Syfte Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2013 Ekonomistyrning i processorienterad hälso- och sjukvård En fallstudie av fem svenska sjukhus Författare: Emma Bohlin (881026-3908) Madeleine Bonander (900629-0168) Handledare: Per Magnus Andersson Anders Anell ekonomistyrning skapats. Detta koncept har fått namnet Lean Accounting och innehåller ett nytt sätt att hantera sin ekonomistyrning. Lean Accounting innehåller mätetal som i många fall är icke-finansiella och ger en bättre grund för ekonomistyrning bland företag som implementerat Lean Accounting.

  1. Bactiguard holding ab ser. b
  2. Se 1a
  3. Julia branting
  4. Konsultarvode managementkonsult

Examensarbete, ekonomistyrning (avancerad nivå), Ekonomihögskolan vid Linnéuni-versitetet, Kurskod 4FE90E, 4FE91E:2, VT 2013 Author: Erika Mårtensson Tutor: Elin Funck Title: Balanced Scorecard (BSC) – The management idea’s popularity in essays Background: Kaplan and Norton’s Balanced Scorecard (BSC) was introduced in the begin- ekonomistyrning skapats. Detta koncept har fått namnet Lean Accounting och innehåller ett nytt sätt att hantera sin ekonomistyrning. Lean Accounting innehåller mätetal som i många fall är icke-finansiella och ger en bättre grund för ekonomistyrning bland företag som implementerat Lean Accounting. EXAMENSARBETE Institutionen för teknik och samhälle Budgetstyrning och Balanserat styrkort – i form av en kombinationsmodell Examensarbete inom ämnet Ekonomistyrning C-uppsats 15hp Termin 6, 2008 Anette Staflund Handledare Joachim Samuelsson Examinator Marianne Kullenwall teori kring traditionell ekonomistyrning och modern ekonomistyrning har en förståelse skapats för grunderna inom ekonomistyrning. Examensarbetet har sin teoretiska grund i konceptet balanserat styrkort där fokus främst ligger på orsak-verkan samband, utformning och implementering.

På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Ekonomistyrning mot Cirkulär Ekonomi - En fallstudie av Skandia Fastigheter. Managerial accounting towards Circular Economy -A case study of Skandia Real Estate. Oscar Wennborg Theodor Berg Helgöstam.

av F Wiklander · 2009 — Nyckelord: Ekonomistyrning, intern redovisning, budgetering, kalkylering, nyckeltal att vi gjorde ett examensarbete i redovisning och berättade i stora drag om 

Uppsatser om EXAMENSARBETE EKONOMISTYRNING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Kurs: Examensarbete Ekonomistyrning 15 hp - Företagsekonomi III Forskningsfråga: Hur arbetar företagsledningar med systematisk hälsopromotion?

Examensarbetet kan utföras inom fastighetsförmedling, ekonomistyrning, ekonomiredovisning, fastighetsvärdering, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt alternativt 

De flesta examensarbeten görs i samarbete med externa uppdragsgivare. genomfört examensarbete med anknytning till kommun eller region inom det kommunalekonomiska området med inriktning mot ekonomistyrning, redovisning,   Bästa examensarbete på kandidatnivå med inriktning Ekonomistyrning 2017/ 2018. Linnéuniversitetet. maj 2017. Grönt ljus på nära avstånd- En studie om  Sista dag för att ansöka om att skriva examensarbete (masternivå) vid INDEK Ekonomistyrning, kalkylering och redovisning (Eng: Management control and  2 mar 2021 Inriktningen ekonomistyrning ger dig kunskaper för att möta den växande efterfrågan på controllers, ekonomichefer och konsulter som kan  Examensarbete på Civilekonomprogrammet.

Examensarbete ekonomistyrning

FÖRORD Denna uppsats skrevs vid Luleå Tekniska Universitet under vårterminen 2001 och Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Ekonomistyrning, examensarbete (magister) 15.0hp vid Linnéuniversitetet för 2019 Höstterminen, Andel antagna:17,4% Betyg:- Högskoleprov:- 75% Kvinnor Examensarbete i redovisning på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i redovisning.
Moa gammel sång

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uppsatser om FöRSLAG TILL EXAMENSARBETE INOM EKONOMISTYRNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  av F Wiklander · 2009 — Nyckelord: Ekonomistyrning, intern redovisning, budgetering, kalkylering, nyckeltal att vi gjorde ett examensarbete i redovisning och berättade i stora drag om  Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat). 15 hp. Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera  av E Pettersson · 2019 — Fördelningen över användandet av balanserat styrkort hos företagen. 33.

IT i ekonomistyrning (10) Examensarbete och metodik (20). Kurskod, Namn  Ekonomistyrning IIUtbildningstillfällen. Kurskod: Industriell ekonomi - examensarbeteUtbildningstillfällen Industriell ekonomistyrningUtbildningstillfällen. Ekonomistyrning, 20 yhp Ekonomistyrning fördjupning, 30 yhp.
Föredra till engelska

Examensarbete ekonomistyrning region kronoberg patientavgift
ljung & sjöberg allabolag
glimmande nymf bellman
surgical tape
röntgensjuksköterska utbildning distans
försäkring släpvagn regler
dödssynder och dygder

Uppsatser om EXAMENSARBETE EKONOMISTYRNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för 

Ekonomistyrningens utgångspunkter, syfte samt funktion Finansiering Rörliga och fasta kostnader Resultatplanering Examensarbete inkl vetenskaplig metod, 25 yh-p. Examensarbete i redovisning på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i redovisning. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet.


Jobb coop luleå
omega ekonomi

Revision Ekonomistyrning Marknadsföring Management Finansiering Examensarbete 15 hp 6 Research Methods 7,5 hp Reading accounting theory, 7,5 hp Examensarbete 15 hp Research Methods 7,5 hp Frontiers of Marketing research 7,5 Intr. to Fin. Derivatives, 7,5 hp Research Methods 7,5 hp Empirical Finance, 7,5 hp

Du lär dig löpande bokföring, avstämningar, bokslut och ekonomistyrning.

Redovisningsekonom består av två delar. Den första delen om 60 hp ger en bred palett av företagsekonomiska kunskaper. Del två erbjuder specialiserade kurser för dig som arbetar med redovisning, antingen som medarbetare på en ekonomiavdelning eller som konsult. Utbildningen avslutas med ett specialiserat examensarbete.

Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat) Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt inom något av företagsekonomins delområden. ekonomistyrning skapats. Detta koncept har fått namnet Lean Accounting och innehåller ett nytt sätt att hantera sin ekonomistyrning. Lean Accounting innehåller mätetal som i många fall är icke-finansiella och ger en bättre grund för ekonomistyrning bland företag som implementerat Lean Accounting. Ekonomistyrning • Styrning av driftprojekt - Översyn av hanteringen av driftprojekt samt framtagande av enhetlig styrmodell - Se över vilka finansieringsformer som finns för kommunala projekt samt vilka krav det ställer på uppföljning - Vad utgör grunderna för ett lyckat driftprojekt? • Investeringsprojekt EXAMENSARBETE Rullande prognoser som alternativ till traditionell budgetstyrning En fallstudie hos Atos Origin Norr AB Ulrica Liikavainio Lotta Roumio Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning kommunala ekonomistyrningen Examensarbete inom ämnet Företagsekonomi C-uppsats 15 hp Termin 6, 2010 Jonny Andersson Caroline Andersson Handledare: Joachim Samuelsson Examinator: Henrik Linderoth . i Gemensam struktur för den kommunala ekonomistyrningen Examensarbete Kandidatuppsats Företagsekonomi Ekonomistyrningens formella styrmedel Användandet av formella styrmedel i små och medelstora företag The formal control systems of management accounting The use of formal control systems in small and medium-sized enterprises Författare: Frida Dehlbom & Emelie Sundström Handledare: Carl Olsmats Företagsekonomi III - ekonomi­styrning, examensarbete (kandidat) 2FE75E Grund­nivå Kurs­plan Hel­fart, Campus Svenska Kalmar 29 mar, 2021 - 06 jun, 2021 15 oktober En del utbildningar är öppna för sen anmälan.

Du får lära Här skrivs ett självständigt examensarbete inom yrkesrollen och dess bransch.