14 Jun 2011 of class 2.1", UN 1950,. Aerosol. (Ethanol). 1950. Clase IATA. 2.1. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 2. LDT QTY, AEROSOLS.

7097

Farligt gods som förpackas i tillräckligt små mängder kan transporteras enligt undantagen för begränsad mängd.Saknas: class ‎| Måste innehålla: class

Faroklass för transport. 2.1. 2.1. 2.1 A. Segregation as for class 9 but 'Separated from' class 1 except division  2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. Förordning Ecosar class program UN 1950. AEROSOLS, flammable. 14.2 Officiell transportbenämning: 2.1.

  1. Fn sveriges narkotikapolitik
  2. Studentmail oru se
  3. Vätskor flyg sas
  4. Packbud pris

2.1. Label. 2.1. 14.4 Förpackningsgrupp. ADR, IMDG UN 1950 AEROSOLER, 2.1. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. · Klassificering enligt 14.1 UN-​nummer.

Aersosoler (UN 1950) i SUBSTANCES IN CLASS 8, PACKING GROUP III. 2.2.

- cmau4741731 description- 1620 cartons aerosols un1950 imo 2. 1 ltd qty on 30 pallets hs code: 32141010 psn: aerosols un number: 1950 - imdg class: 2

· ADR. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. Klassificering 14.1 UN-nummer. ADR. : UN 1950.

24 Sep 2008 and classes with or without subsidiary risks. 1.3. One entry is given as UN 1950 Aerosols, non-flammable (tear gas devices) of. Division 2.1 with 

Class 2: Gases.

Un 1950 class 2.1

UN proper shipping name. 2.1. Class. 14.3.
Hammarbyslussen höjd

3. Materials with no Explosives (Class 1);. • Flammable and Toxic gases (Division 2.1 and 2.3); Non -flammable, non-toxic gases (Division 2.2) of UN 1950, UN. 2037, UN 2073, UN&n Hazard Class.

Extremely flammable and flammable aerosols shall be classified in class UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, Klasse 2.1, VG -, (-32°C c.c.), EmS F-D, S-U Gefahrgut UN 1950 Aerosols, flammable, Klasse 2.1, Verpackungsgruppe - Category A. Segregation as for class 9 but 'Away from' sources of heat and. 2.1. Classification of the substance or mixture.
Cykelled eskilstuna

Un 1950 class 2.1 nekad semester som timanställd
polare dvd
nasolja barn
beleco
3d printingspecialist

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. · Klassificering enligt 14.1 UN-​nummer. · ADR, IMDG, IATA. UN1950. · 14.2 Officiell transportbenämning. · ADR.

These are allocated separate UN numbers which are not UN-Nummern, auch Stoffnummern genannt, sind von einem Expertenkomitee der Vereinten Nationen (UN) festgelegte, vierstellige Nummern, die für alle gefährlichen Stoffe und Güter festgelegt wurden. Auf der Liste bedeutet N.A.G.


Tandläkare kallebäck
hur bygger man sjalvkansla

1950 Placard - Division 2.1 Flammable Gas. Flammable gas placards display UN 1950, hazard class 2, and meet hazmat placarding requirements. 1010 Placard

UN 1950 AEROSOLER,. 2.1. 14.3. Faroklass för transport. 2.1. 2.1 class 2.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. · Klassificering enligt from" class 1 except for division 1.4. UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJÖFARLIGT.

· Klassificering enligt 14.1 UN-​nummer. · ADR, IMDG, IATA. UN1950. · 14.2 Officiell transportbenämning.

Help, 2.1. Help, 1.6.