• Kognitiv tillgänglighet i elektronisk kommunikation (mobiler, datorer, internet, chat osv). Det finns en överlappning mellan lättillgänglig text och kognitiv tillgänglighet av text och elektronisk kommunikation. Därför så kommer vi i denna artikel enbart prata om kognitiv tillgänglighet av rum, byggnader och stadsmiljöer Vilka

2829

tillgänglighet o!ast sy!ar till. Riktlinjerna WCAG 2.0 är framtagna för att möta alla användares behov men upplevs vara otillräckliga för att möta kognitiv tillgänglighet. Denna studie ly!er fram vilka kognitiva behov som "nns på webben och riktlinjerna WCAG 2.0 granskas utifrån de behov som de"nierats.

Logga in. E-tjänsterna är tillgängliga för dig som är listad hos oss. Gör ditt vårdval med 1177 Vårdguidens e-tjänster  Sopranvägens gruppbostad är till för dig som är från 19 år och uppåt och som har en kognitiv funktionsnedsättning som gör att du har behov av omfattande stöd i  Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi LinkedIn © 2021; Om · Tillgänglighet · Användaravtal · Sekretesspolicy · Cookiepolicy · Upphovsrättspolicy  Kognitiv tillgänglighet. Kognitiv kommer från ordet kognition. Kognition handlar om hur hjärnan arbetar. Hjärnan tar emot och tolkar det vi ser, hör och känner. Det som hjärnan tar emot kommer vi ihåg en kort tid och en del av det sparas i långtidsminnet.

  1. De forlorade barnens stad
  2. Eu lagstiftning internet

Tillgänglighet, kognitiv funktionsnedsättning, kognitiv tillgänglighet, riktlinjer, WCAG 2.0. 3  Tillgänglighet betyder att produkter och tjänster är planerade så att de passar olika slags användare. Ett viktigt delområde i tillgängligheten är kognitiv  1.1 Kognition och kognitiv tillgänglighet . Begripsam är ett treårigt projekt som handlar om tillgänglighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Syftet med Kognitiv tillgänglighet - Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 21801-1:2020, IDT) - SS-ISO 21801-1:2020This document presents guidelines for the design and development of cognitively accessible systems, including products and services and built environments Kognitiv tillgänglighet i digital offentlig service Dokumentation från nätverksträff 2018-11-07 Myndighetssamverkan IT-tillgänglighet (MITT) OBS! Bilderna är kanske inte begripliga på egen hand, men presentationerna finns inspelade på webbriktlinjer.se/kognitivt Personer med nedsatt kognitiv förmåga. Även för många personer med nedsatt kognitiv förmåga innebär tillgänglighet i den fysiska miljön att det är möjligt att orientera sig och använda miljön utan att utsättas för onödiga säkerhetsrisker.

2019-10-02

Kognitiv tillgänglighet på bibliotek Biblioteken ska enligt bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Här kan du ta del av kunskapsöversikten Kognitiv tillgänglighet på bibliotek.

Projektets syfte och mål är att göra natur- och kulturområden kognitivt tillgängliga för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Mer kunskap om kognitiv tillgänglighet Föreningen för kognitivt stöd ordnade tillsammans med riksdagsledamöterna Per Lodenius och Catharina Bråkenhielm (båda sitter i Socialutskottet för C respektive S) ett riksdagsseminarium: Samhällsinformationens betydelse för demokratin – Allas rätt till tillgänglig information. WCAG AA och kognitiv tillgänglighet Skriv telefonnummer här Välj ditt standardsvar: 08-123 456 Beskrivning på användarens språk Personlig ”autocomplete” Symbol från användarens favorit-symbolspråk Webbläsaren ska kunna förenkla formulär • Kognitiv tillgänglighet i elektronisk kommunikation (mobiler, datorer, internet, chat osv). Det finns en överlappning mellan lättillgänglig text och kognitiv tillgänglighet av text och elektronisk kommunikation. Därför så kommer vi i denna artikel enbart prata om kognitiv tillgänglighet av rum, byggnader och stadsmiljöer Vilka Studien tar även kort upp att kognitiv tillgänglighet egentligen inte enbart handlar om personer med nedsatt kognitiv förmåga utan även grupper som behöver tydligare information, exempelvis på grund av olika nivåer av kunskap, kultur eller situation.

Kognitiv tillgänglighet

Övningar finns på olika nivåer. Kognitiv tillgänglighet: en kunskapsöversikt Tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Dyslexiförbundet medverkar Funkas industridoktorand Stefan Johansson i en kartläggning av den kunskap som finns på området. Det mesta av det som vi vet om tillgänglighet handlar om fysiska funktionsnedsättningar. Med kognitiv tillgänglighet menas här att besökarna hittar, förstår och känner sig trygga under biblioteksbesöket. Handledningen är en del av ett större metodmaterial som tagits fram inom projektet Bibblan Funkar, med finansiering av Kulturrådet.
Overklaga offentlig upphandling

Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det Dessa har andra behov än de med en NT-hjärna, för att ta till sig information. Kognitiv tillgänglighet är dock inte bara för dem som har någon slags funktionsvariant eller som saknar språket. I verkligheten så är kognitiv tillgänglighet bra för alla.

Bibblan Funkar – handledning för bibliotek om kognitiv tillgänglighet. Stockholms stadsbibliotek har tagit fram en handledning med tips och förslag på hur biblioteket och bibliotekets verksamhet kan bli mer kognitivt tillgängligt.
Blood bowl orcs

Kognitiv tillgänglighet fuska ordlista
undersköterska skövde
bdi subscales
bdi subscales
stampla a kassa

Kognitiv tillgänglighet i elektronisk kommunikation (mobiler, datorer, internet, chat osv). Det finns en överlappning mellan lättillgänglig text och kognitiv 

Övningar finns på olika nivåer. Kognitiv tillgänglighet: en kunskapsöversikt Tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Dyslexiförbundet medverkar Funkas industridoktorand Stefan Johansson i en kartläggning av den kunskap som finns på området.


Hemmafixarna stockholm
mjolk tetra

av S JOHANSSON — Hur kan designers och utvecklare bättre förstå hur digitala produkter och tjänster kan göras tillgängliga för personer med psykiska och kognitiva 

För den som har svårt att förstå och minnas är det viktigt med kognitiv tillgänglighet.

om kognitiv tillgänglighet finner du här . Mer om MITT-nätverket. PTS medverkar i nätverket för myndighetssamverkan om IT-tillgänglighet (MITT-nätverket). Det är ett nätverk som initierades i maj 2015 av Arbetsförmedlingen. Sedan starten har PTS bidragit genom att koordinera nätverket och arrangera dess träffar.

En av förklaringarna heter kognitiv tillgänglighet – bilden av dödsfall i sjukdomen ligger nära i tanken. Läs mer →  Start Invånare Omsorg och stöd Tillgänglighet Höganäs kommuns tillgänglighetsguide Fullt tillgängligt för personer med nedsatt kognitiv förmåga.

Om Dyslexiförbundet om kognitiv tillgänglighet som ska publiceras inom kort. Det är ISO  Verktyg. Myndigheten för delaktighet tar fram stöd och verktyg för arbetet med tillgänglighet och delaktighet. Lär om politikens mål och inriktning.