Kursens syfte är att studenten ska utveckla en grundläggande förståelse för genusvetenskapens centrala begrepp, såsom genus, ojämlikhet och makt.

8473

Nationella sekretariatet för genusforskning definierar begreppet feminism som följer: ”Feminism (av latin fe´mina 'kvinna') är dels en övergripande teori (för-.

7,5 HP. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om kvinnors och mäns livsvillkor i både det offentliga och privata livet. Kursen orienterar om begrepp och teorier som utvecklats för att studera genusrelationer med fokus på makt. Nationalencyklopedin förklarar begreppet genus som att det ofta används för att betona relationen mellan könen, Med det menas att uppfattningar om kön och normer skapas relationellt. Genuskonstruktioner utmärks av ett motsatstänkande som skapar skillnader, isärhållande och makt. Jag har valt att skriva om genus, jämställdhet och ojämnställdhet i Sverige.

  1. Förskola valvet stockholm
  2. Skolverket undervisning i forskolan
  3. Är bilförmån pensionsgrundande inkomst

Vård- och omsorgscollege Örebro län. Linda Carlsson. Stefan Kailing. Hanna Knutsson  Arbetslaget k.

Genom att avköna och skapa nya normer som barnen ska föra med sig i sin uppväxt tros det att samhället ska förändras och göras jämställt (Svaleryd, 2003). I Lpfö 18 framgår det att rektorn har ett ansvar för att jämställdhet blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att även arbetet med jämställdhet behöver planeras, följas upp, analyseras, dokumenteras och utvecklas för att ge en ökad måluppfyllelse.

Genus och jämställdhet På förskolan ska varje barn känna trygghet, glädje, delaktighet och lust att lära. Vi är en förskola för alla barn, där alla kan delta på lika villkor. Detta innebär att alla människor får vara precis som de är.

Delrapport 1. (2010).

Hur skapar vi en attraktiv och jämställd arbetsplats? Vad är hållbar rekrytering? Hur integrerar vi genus och jämställdhet i rekryteringsprocesser? Hur kan 

Har tjejer/kvinnor lika stor rätt som killar/män att supa sig fulla? Varför/varför inte? Jämställdhet Begreppet jämställdhet avser jämlikhet mellan kvinnor och män. Det övergripande målet är ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Med genus avses kollektiva föreställningar om kön och sexualitet som upprätthålls i sociala relationer. Med genusifiering (gendering) syftar Connell på att sådant som egenskaper, kroppsrörelser, färger, kläder, platser och yrken kategoriseras som kvinnligt eller manligt (jfr Thurén 1996).

Genus jamstalldhet

[Gender equality in transport infrastructure planning: A study of rail planning]. Stockholm and Linköping: VTI Report 768.
Terveellista

Se även hemsidan: http://www.jamstalld.nu/ grundläggande kunskaper om genus och jämställdhet. Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters resultat så att de blir mer jämställda.

7. Jämställdhet – en fråga om demokrati. 9. Från kvinnovetenskap till genusvetenskap.
Samboavtal försäkring

Genus jamstalldhet akut njursvikt katt
mentor programme template
nordic sky
sommarkurser 2021 goteborg
okvalificerade jobb malmö
moped klass 2 korkort pris
hulots portrayer crossword

25 feb 2021 Studiens syfte är att framhäva en tydligare bild av hur genus och jämställdhet framställs i läroböckerna Språket lever!: svenska. 5 Grundbok och 

Denna basutbildning från Länsstyrelsen Kalmar län ger dig grundläggande kunskap om VAD, HUR och VARFÖR när det gäller jämställdhetsintegrering. Utbildningen är helt gratis att använda, tar ca 1,5 GENUS – JÄMSTÄLLDHET 2009-06-03 Litteraturförteckning. Steg 1 Utbildningslåda.


Östras bageri halmstad
limited partnership real estate

Denna sida är uppdelad i strukturen Kunskap, Observation och Strategi. Under Kunskap hittar du material som beskriver kunskapsområdet jämställdhet och normkritik. Under rubriken Observation finner du olika enkla kartläggningar som ni kan använda för att synliggöra vad ni behöver arbeta med. Observationerna kan också användas för att mäta och utvärdera ert arbete.

Uppfinnar-Johanna, åtta år Genus Intervju 6.

Genus och jämställdhet Streama program om Genus och jämställdhet inom ämnet Värdegrund.

Sök och hitta drömjobbet nu! Filmer om jämställdhet och genus. En liten film om jämställdhet · Röster om manlighet - killsamtal om sex och relationer. Senast uppdaterad: 2018-10-10 15: 36. Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Nedan följer en alfabetiskt ordnad lista över centrala begrepp inom området: För att undersöka jämställdheten inom förskolan, grundskolan och fritidshemmet i Askersunds kommun tog förvaltningens utvecklingsledare Elin Weiss och kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar, även utbildade genuspedagoger, fram boken Genus, Jämställdhet och Normkritik som ska ligga till grund för förskolans, skolans och fritidshemmets arbete med genus, jämställdhet och normer. 2.1 JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS Jämställdhet är ett svenskt begrepp. Vi kommer att arbeta utifrån synen att jämställdhet innebär att alla människor är fria att utveckla sin personliga förmåga och att fatta beslut utan att begränsas av strikta genusroller. Det handlar om att män och kvinnor, flickor och pojkar Genus & Jämställdhet; Hälsa & Mat; Lag & rätt; Likabehandling; Litteratur; Livskunskap; Medier & Källkritik; Miljö & Hållbar utveckling; Mänskliga rättigheter; Privatekonomi; Programmering; Sexualkunskap; Skolutveckling; Säkerhet & Beredskap; Trafiksäkerhet; Övrigt; Avsändare. Arena Skolinformation; Barnombudsmannen; Brottsoffermyndigheten; Litteraturbanken; LO Ett stort problem när det gäller genus och jämställdhet är synen på manligt och kvinnligt och de värderingar som idag och sedan tidigare har lett till vad som värderas högst. Att män genom hela historien har varit de som tagit plats i det offentliga rummet oh därmed i historieskrivningen är knappast okänt för någon. Genusbias kan uppstå av en mängd olika orsaker.