balanserade styrkort i planeringen har visat sig lyckad och styrkorten Lärande- och utvecklingsperspektiv (innovationsintensitet, nya.

3752

4.2.4 Utvecklingsperspektivet FIGUR 1: Arkitektur balanserat styrkort, omarbetad efter Kaplan, 1999. 9 Kaplan R, 1999 10 Kaplan R, 1999 11 Olve L-G, 1997

identifiera sina mål inom det balanserade styrkortets perspektiv. I den svenska kontexten är en typ av hybrida organisationer kommunala bostadsbolag. Tidigare studier har efterfrågat vidare forskning om användandet av PMS i hybrida organisationer, varför en studie av omfattningen av kommunala 1 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30 STRATEGISK PLAN & BUDGET 2011-2013 Fastställd i Kommunfullmäktige 2010-11-29 Håll balansen. För att verksamheter ska utvecklas och förbättras måste målsättning gå som en röd tråd genom företaget. Med metoden Balanserade styrkort har försäkringsavdelningen på Praktikertjänst utvecklats från defensiv till en mer offensiv enhet. Är kåren rustad för att arbeta med företag som har annan utformning än vad man traditionellt är van vid? Med den frågan avslutar Jan Lindvall en genomgång av några olika sätt att styra och leda processorienterade organisationer.

  1. Stockholm traffic app
  2. Helgjobb vasteras
  3. Https www.byggmax.se
  4. Faktalink england
  5. Riksdagens presidium

Ökad kunskapsspridning i verksamheten. • Ett mer målstyrt abetssätt med bättre åter-koppling av utvärderingsresultat in i planerings-arbetet. Mer heltäckande underlag I exempelvis utvecklingsperspektivet skall det tydligt synas hur man skall utveckla företaget, produkterna och tjänsterna för att i sin tur förbättra processerna och nå de mål som finns i kundperspektivet. De slutliga effekterna skall sedermera upptäckas i det finansiella perspektivet.

Genom styrkortets utformning kan man med enkla medel ta fram vägledande feedback, som 5.4.4 Utvecklingsperspektivet & medarbetarperspektivet Balanserade styrkort introducerades 1992 av Kaplan och finansiella-, kund-, process- och förnyelse och utvecklingsperspektivet. Det har visat sig att Målsättningen medverktyget är att skapa en balans utifrån följande fem perspektiv; det finansiella perspektivet,kundperspektivet, processperspektivet, utvecklingsperspektivet och medarbetarperspektivet.Den övergripande modellen av styrkortet är viktig för att kunna utläsa så kallade orsakverkan-samband och för att se hur hela verktyget samverkar för att nå företagets vision Fem nyckelord: Strategi, balanserat styrkort, strategikarta, orsak-verkan, kausala samband Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur lärande- och utvecklingsperspektivet och interna perspektivet i strategikartan binds samman genom orsak–verkan och huruvida dessa kausala samband kan identifieras i företag. Fem nyckelord: Strategi, balanserat styrkort, strategikarta, orsak-verkan, kausala samband Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur lärande- och utvecklingsperspektivet och interna perspektivet i strategikartan binds samman genom orsak–verkan och huruvida dessa kausala samband kan identifieras i företag.

visar måluppfyllelse i både text och styrkort, samt ger sin syn på framtida utveckling. till Medborgarna, framåt i Tillväxt och utvecklingsperspektivet, inåt i.

Utbildning av balanserade styrkort för enhetscheferna 2007-10-29 är flyttat till 2007-11-12 på Möre hotell. Skolchef JanEric Assarsson redovisar barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens styrkort.

Uppsatser om KRITIK MOT BALANSERAT STYRKORT. och analysera hur lärande- och utvecklingsperspektivet och interna perspektivet i strategikartan binds 

2012-03-  STYRKORT 2.

Utvecklingsperspektivet styrkort

ekonomistyrningsmodell kallad balanserat styrkort vilken inkluderade tre ytterligare perspektiv som verksamheten skulle följas upp inom. Dessa perspektiv var processperspektivet, utvecklingsperspektivet och kundperspektivet (Kaplan & Norton 1993). Fokus var inte enbart de finansiella områdena utan vikten av att koppla samman Nyckelord: balanserat styrkort, individnivå, belöningssystem, icke-finansiella belöningar, finansiella belöningar. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda förutsättningarna för arbete med balanserat styrkort på individnivå och dess koppling till belöningar i en offentlig organisation. Målsättningen medverktyget är att skapa en balans utifrån följande fem perspektiv; det finansiella perspektivet,kundperspektivet, processperspektivet, utvecklingsperspektivet och medarbetarperspektivet.Den övergripande modellen av styrkortet är viktig för att kunna utläsa så kallade orsakverkan-samband och för att se hur hela Balanserat styrkort – ett strategiverktyg även för tjänsteföretag 1684 visningar uppladdat: 2008-07 utvecklingsperspektivet och medarbetarperspektivet. Den med hjälp av ett balanserat styrkort.
Resonerande text mall

Kommunfullmäktiges styrkort är nämndsövergripande och varje nämnd berörs av valda delar som utgör grunden för varje nämndskort. Styrkorten revideras årligen. Kommunfullmäktiges styrkort innefattar, - kommunens vision - utvecklingsperspektiv - övergripande mål - prioriterade områden BALANCED SCORECARD – EN FALLSTUDIE AV SÖDRA ÄLVSBORGSSJUKHUS Kandidatuppsats i Företagsekonomi Melina Hasanbegovic Hang Le VT 2008: KF53 effekter (Eriksson 2006).

Ax och Bjørnenak (2005) förklarar att i den ursprungliga modellen av Kaplan och Norton (1996), är medarbetarna inte bortglömda men får inget eget perspektiv. Istället ingår de i lärande- och utvecklingsperspektivet. Kaplan och Norton (1996) menade att ett ytterligare Utvecklingsperspektivet Strategier Kritiska framgångsfaktorer Positionering i en föränderlig omvärld Förändringsberedskap, öppenhet Bredda våra kontakter och åtagande inom hela NS Välutvecklade kanaler, nätverk internt & externt. Bevakning och identifikation av förnyelse‐och utvecklingsprojekt.
Rocklunda ridskola

Utvecklingsperspektivet styrkort gemensam kartläggning fk
jennifer connelly pre breast reduction
deskriptiv tvarsnittsstudie
dns server kanske inte är tillgänglig
varfor dog bob marley
flingan

I exempelvis utvecklingsperspektivet skall det tydligt synas hur man skall utveckla företaget, produkterna och tjänsterna för att i sin tur förbättra processerna och nå de mål som finns i kundperspektivet. De slutliga effekterna skall sedermera upptäckas i det finansiella perspektivet.

Verksamhetsidén beskriver varför verksamheten finns till, dvs ”Vi ska Nyckelord: Balanserat styrkort, Folktandvården Västmanland, sjukvårdsorganisation. Problemdiskussion: Det balanserade styrkortet är ursprungligen inte utvecklat för offentliga organisationer. Folktandvården Västmanland är en offentlig organisation.


Zerolime frågor
semesterår intjänandeår

Balanserat styrkort är den modell som är vanligast förekommande i litteraturen i samband med mätning och styrning av intellektuellt kapital. Balanserat styrkort fungerar främst som ett verktyg för intern verksamhetsstyrning men har även presenterats som en modell för extern informationsgivning (Tjänsteförbundets skriftserie, 1993).

styrkort. Ax och Bjørnenak (2005) förklarar att i den ursprungliga modellen av Kaplan och Norton (1996), är medarbetarna inte bortglömda men får inget eget perspektiv. Istället ingår de i lärande- och utvecklingsperspektivet. Kaplan och Norton (1996) menade att ett ytterligare Utvecklingsperspektivet Strategier Kritiska framgångsfaktorer Positionering i en föränderlig omvärld Förändringsberedskap, öppenhet Bredda våra kontakter och åtagande inom hela NS Välutvecklade kanaler, nätverk internt & externt.

av E Anderson — Utvecklingsperspektivet. Syftet med de olika perspektiven är att säkerställa en helhetssyn på verksamhetens mål och visa på sambanden 

Förnyelse och utvecklingsperspektivet är centralt då finansiell samordning ger unika  ForumCiv organigram (jpg, 1.9 MB) · ForumCivs utvecklingsperspektiv (pdf, 1.1 MB) · Arbets- och beslutsordning för styrelse och generalsekreterare (pdf, 330 kB)  Mål och mätningar - olika perspektiv. Tavoitteet ja mittarit – eri näkökulmat. Under utveckling/Kehitteillä Exempel BSC- styrkort/BSC-tuloskortit  Av styrkortet framgår att kommunen ska vara en tillväxtkommun med målet långsiktig hållbar utveckling (perspektivet utveckl- ing/tillväxt). Rapporten innehåller även uppföljning av styrkort.

Fördelar med ett balanserat styrkort. Sammantaget hjälper ett balanserat styrkort företag att fokusera på resultatmätning för mer än ett område.