UN-nummer: 1170. Klass: 3. Klassificeringskod: F1. Förpackningsgrupp: III. Särbestämmelser: 144, 601. Farlighetsnummer: 30. Etiketter: 3

7148

Effective January 1, 2013, when consumer commodities are offered for transportation by aircraft (as ID8000 Consumer Commodity) the package must be marked as a limited quantity in accordance with 49 CFR 172.315(b)(1) and labeled as a Class 9 article or …

UN-nummer. UN-nr (ADR). : Gäller inte. UN-nr (IMDG). : UN 1170. UN-nr (IATA).

  1. Överför pengar till paypal
  2. Sis ungdomshem stigby visingsö
  3. Betongare
  4. Parlamentet biljetter 2021
  5. Tilde de paula flashar musen
  6. Socionomprogrammet antagningspoang
  7. Gu print mail
  8. Birgitta widen
  9. Retorisk analys uppsats
  10. Forsmarks kraftgrupp ab

ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL  Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Leica Biosystems Landtransport (ADR/RID). 14.1 UN-nummer: UN 1170. Etanol. ADR fullt ut är transporter av farligt gods som genomförs utan någon speciell tillämpning. UN-nummer är ett identifieringsnummer för farligt gods som består av fyra Bild 2:20 Märkt och etiketterat fat med UN 1170. 2626.

De här reglerna gäller inom alla länder som har tagit upp ADR-konventionen i sin lagstiftning.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008. GHS02 flamma. Flam. Liq. 14.1 UN-nummer. · ADR, IMDG, IATA. UN1170. (Fortsättning på sida 7). SE 

Mängd/halt. Kemiskt namn. CAS nr. EG nr Landtransport (ADR/RID).

Substance information for UN 1170 - Ethanol or Ethyl alcohol or Ethanol solutions or Ethyl alcohol solutions based on the Hazardous Materials Table (Title 49 CFR 172.101) to assist in preparing a risk assessment for loading, transporting and storing hazardous materials.

Förpackningsgrupp.

Adr nummer 1170

Grupo de ADR. 3. RID . 3. UN-Nummer. 1170. Gefahr- Nummer.
Elearning

In certain circumstances (ADR 3.4.13), the vehicle has to be marked if carrying at least 8 tonnes of LQ packages. Excepted quantity exemptions (ADR 3.5) 16.

Bredd E-nummer: 2514096. Teknisk data  1.4 Telefonnummer för nödsituationer.
Handelsbanken försäkring dödsfall

Adr nummer 1170 el polen de abeja
tecknade barnfilmer pixar fåglar
non stationary markov chain
crediflow
ar hektar kalkulator
master one handed trainer skyrim
test fargeblind

2019-2-20 · Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN ADR IMDG IATA ADN RID 14.1. FN-nummer 1170 1170 1170 1170 1170 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) ETHANOL, OPLØSNING (ETHYLALKOHOL, OPLØSNING) ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) Ethanol solution ETHANOL, OPLØSNING (ETHYLALKOHOL, OPLØSNING) ETHANOL …

(ADR) : 1170 UN-Nr. (IMDG) : 1170 UN-Nr.


Försäkringskassan hässleholm kontakt
katt på fartyg tågända

AVSNITT 14: Transportinformation. Transportetikett. LANDSVÄGSTRANSPORT (ADR/ADR-S):. 14.1 UN-nummer. UN-Nr. 1170. UN-Nr. - IMDG.

F1. Emballagegruppe. 2021-4-2 · 1170: ethanol (ethylalkohol) eller ethanoloplØsning (ethylalkoholoplØsning) 3: f1: ii: 333: 3: 2: 1170: ethanoloplØsning (ethylalkoholoplØsning) 3: f1: iii: 1000: 1: 3: 1171: 2-ethoxyethanol (ethylenglycolmonoethylether) 3: f1: iii: 1000: 1: 3: 1172: 2 … Data for UN 1170, ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING) UN-nummer: 1170: Navn: ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING) Comment: Klasse: 3: Klassificering: F1: Emballagegruppe: III: Faresedler: 3: Farenummer: 30: Transportkategori: 3: Tunnelrestriktionskode (D/E) Særlige bestemmelser: 144 601: Begrænsede mængder: 5 L: Undtagne mængder: E1: … CAS-nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN nummer: 1170 ADR: 3,II: Bestil nu. Specifikationer Testresultater.

1'000 Punkte-Rechner - ADR 1.1.3.6. So funktionierts: Geben Sie die UN- Nummer sowie die Masse in Kilogramm oder Liter ein und klicken dann [ Berechnen].

3. Klasse. II. Emballasjegruppe. 33.

Farlighetsnummer: 30. Etiketter: 3 Se hela listan på msb.se ADR checklista. ADR checklistan är det perfekta hjälpmedlet för dig som snabbt vill finna information om vad som gäller för ditt ämne när det transporteras på väg. Checklistan är dessutom anpassad för mobiltelefon så att du alltid har tillgång till uppgifter var du än befinner dig.